Project

Aanpassingen bedrijfsstructuur voor beter rendement ANLb

Voor de verdere verbetering van het agrarisch natuurbeheer wordt aan lerend beheer een belangrijke plek toegekend. Het werken met één taal en één set grens- en streefwaarden is daarbij essentieel. Dat is nu nog niet het geval.

Het kennissysteem agrarisch natuurbeheer zoals dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld zal worden ingezet voor de ondersteuning van het lerend beheer. In samenspraak met Boerennatuur.nl zal een aantal functionaliteiten worden ontwikkeld dat de praktische bruikbaarheid versterkt. Door middel van reflexieve monitoring zal inzichtelijk worden gemaakt of het kennissysteem voor lerend beheer bruikbaar is en welke verbeterwensen in het verdere vervolg zouden moeten worden opgepakt.  

Publicaties