Project

Aanvullend vismigratieonderzoek Kornwerderzand

De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek project om het Nederlandse icoon de Afsluitdijk te vernieuwen. Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier zorgt er voor dat een brede groep trekvissen, zoals de spiering, houting, aal (paling) en zalm, weer de ruimte krijgt om hun paai-, leef- en opgroeigebieden in het IJsselmeer, de Friese Meren, de Overijsselse Vecht, de IJssel en verder te bereiken. Eén van de cruciale onderdelen van het project is de vindbaarheid van de lokstroom van de Vismigratierivier voor trekvissen. Omdat er weinig bekend is van het lokale gedrag en het voorkomen van vissen in en rondom de spuikomen is er behoefte aan meer kennis voor ten behoeve van de adviezen voor de vismigratie rivier.

Het doel van het algehele project is om inzicht te krijgen in het gedrag en voorkomen van vis in relatie tot spui en getij ten behoeve van vraagstellingen en kennisbehoefte voor de Vismigratierivier. Hier wordt geschetst hoe deze lopende onderzoeken voor de vraagstellingen en kennisbehoefte voor de Vismigratierivier kunnen worden ingezet en welke aanvullende of uitbreiding van dit onderzoek hiervoor nodig is.

Publicaties