Project

Aanvulling database Ecologische condities

Sinds 1993 is er gewerkt aan het opzetten en vullen van een database met vegetatieopnamen en bodemmetingen. Op het ogenblik bevat de database meer dan 10000 opnamen met minstens een bodemanalyse (het vaakst pH). De database bevat informatie over meer dan 50 bodemparameters, waarvan naast pH de belangrijkste zijn grondwaterstand en vochtgehalte, veel nutriënten waaronder NO3, NH4, PO4, N totaal, P totaal, K, Ca, Mg, zware metalen, chloride gehalte enz (zie ook Wamelink et al. 2012). Op basis van de database zijn de abiotische randvoorwaarden voor soorten, habitattypen, beheertypen en associaties bepaald en is het indicatorsysteem ter vervanging van de Ellenberg indicatiewaarden opgezet (Wamelink et al. 2005, 2011). Daarnaast heeft het inzicht gegeven in waarom zeldzame plantensoorten zeldzaam zijn (Wamelink et al. 2014). De EC database vormt de basis van het model PROPS (kans op voorkomen van plantensoorten; de opvolger van het model MOVE4), waar op het ogenblik de laatste hand aan wordt gelegd.

In dit project wordt de database verder uitgebreid met o.a. data die zijn verzameld voor Natuurmonumenten. Na de zomer worden nieuwe indicatoren voor plantensoorten en randvoorwaarden voor plantensoorten en vegetatietypen (associaties, habitattypen en beheertypen) afgeleid en vind er een update plaats van de randvoorwaarden in SynBioSys en Turboveg. Daarnaast wordt de website www.abiotic.wur ge├╝pdatet. Tot slot wordt het artikel over de abiotische randvoorwaarden van invasieve plantensoorten afgerond en worden de resultaten gepresenteerd op het IAVS congres in Brno.

Publicaties