Project

Aanvulling van het LARCH model met een module die rekening houdt met klimaatsverandering

Het LARCH model kan gebruikt worden om de duurzaamheid te bepalen van ecologische netwerken voor terrestrische diersoorten. In dit project wordt een nieuwe versie van LARCH gemaakt die rekening houdt met klimaatverandering. Het wordt hierdoor mogelijk om de invloed van weersextremen op de duurzaamheid van dierenpopulaties te bepalen.

Het LARCH model is ontwikkeld om de duurzaamheid van ecologische netwerken voor diersoorten te bepalen. Het model heeft tot nu toe geen rekening gehouden met klimaatsveranderingen. Door de actuele veranderingen van het klimaat is dat echter wel nodig.

Doelstelling

Het doel van dit project is aan het LARCH model algoritmes toe te voegen voor klimaatverandering en voor de schommelingen van dierenpopulaties als gevolg van toegenomen weersfluctuaties. Ook heterogeniteit en veerkracht van de habitat wordt in het model opgenomen. Dat is een belangrijke factor die de risico’s voor dierenpopulaties kan spreiden.

Met het verbeterde LARCH model zijn richtlijnen op te stellen voor klimaatbestendig landschapsbeheer. Ook kunnen nieuw beleid en maatregen van ruimtelijke planning er mee worden getest op duurzaamheid bij klimaatsveranderingen.

Resultaten (beoogd)

  • Verbeterde versie van LARCH model, inclusief klimaatmodule;
  • Vier artikelen in peer reviewed tijschriften;
  • Proefschrift;
  • Presentaties op internationale bijeenkomsten.

Publicaties