Project

Aanvullingen vragen MZI rapport

Op 23 mei 2013 is het samenvattende rapport MZI rapport van project Mosselzaadvanginstallatie (mosseltransitie) (BO-11-011.04-007) Inschatting ecologische effecten van opschaling gepresenteerd aan de convenantgroep. Toen zijn verschillende vragen gesteld ter verduidelijking van de resultaten zodat doorvertaling naar het beleid beter mogelijk is. Een aantal vragen resulteren in extra werk. Het hoofdproject is ontoereikend voor dit extra werk. Op het hoofdproject worden andere activiteiten uitgevoerd.

De historische data-analyses van de Waddenzee werden uitgebreid met data van 2011 en 2012. Deze veroorzaken kleine veranderingen in de significantie van relaties, maar veranderde niets aan de algemene observatie dat een toename in filter feeder stock correleert met een afname in mosselvlees-opbrengst. Voor de Oosterschelde was een uitbreiding niet mogelijk vanwege de beƫindiging van de evaluaties op mosselcultuur-percelen.

De modelberekeningen voor de Waddenzee zijn uitgevoerd met een meer relevante referentiesituatie. Dit resulteerde in een afname van de totale schelpdierbestanden, maar alleen wanneer de SMC-opbrengst hoger is dan 40 miljoen kilo. Een tabel die de verschillen tussen het Ecowasp-model voor de Waddenzee en het Deltakennismodel voor de Oosterschelden samenvat, is nu opgenomen in het eindrapport.

Publicaties