Project

Aanzuigen buitenlucht verbetert teelt Phalaenopsis

Phalaenopsisteelt is energie-intensief. Om het energieverbruik te verminderen en het kasklimaat te verbeteren is een proef met een buitenluchtaanzuig-installatie uitgevoerd bij een teler in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw.

Doelstelling

Het doel van dit project is t verlagen van het energieverbruik in de warme opkweekafdeling van de Phalaenopsisteelt en het verbeteren van de homogeniteit in de luchtvochtigheid door optimaal gebruik te maken van buitenluchtaanzuiging.

Realisatie van bovengenoemde doelstelling leidt naar verwachting tot een 5 m³/m² per jaar lager warmteverbruik van de opkweekafdeling.

Werkwijze

  • Opzetten van een goed data-acquisitiesysteem, klimaatgegevens analyseren en waar nodig de regeling verbeteren. Streven naar vermindering aantal gietbeurten
  • Verloop van het potgewicht meten, een maat voor de verdamping van het gewas
  • Gietfrequentie, verloop van het potgewicht en het warmteverlies van de kas met buitenluchtaanzuiging vergeleken met een andere opkweekafdeling van hetzelfde bedrijf
  • Vaststellen of het telen bij hogere luchtvochtigheden behalve energiebesparend ook een versnelling van de teelt oplevert
  • De bovengenoemde analyses zijn elke twee weken doorgesproken met de bedrijfsleiding

Resultaten

Een teeltmethode voor Phalaenopsis met aanzuiging van buitenlucht voor energiebesparing en geschikte luchtvochtigheid. De teelt verliep zeer regelmatig en de nieuwe afdelingen hebben een hogere bladafsplitsingssnelheid. Ook het diffuse glas en het feit dat het een nieuwe kas is, droeg bij aan dit positieve resultaat.

De resultaten worden uitgedragen via een rapport, via vakbladen en de website van het Productschap Tuinbouw en via Energiek2020.nu.