Project

Acceptatie van de eiwittransitie

De overstap van dierlijke eiwitten op andere, duurzamere eiwitbronnen betekent voor veel mensen een radicale verandering in hun eetpatroon. Dit project onderzoekt hoe we consumenten mee kunnen krijgen in deze eiwittransitie. Voor verschillende consumentengroepen wordt in kaart gebracht welke factoren de acceptatie van alternatieve eiwitten bewust of onbewust bevorderen of juist belemmeren.  

Om te kunnen voorzien in de dagelijkse eiwitbehoefte van de groeiende en steeds welvarendere wereldbevolking is er een verschuiving nodig van dierlijke eiwitconsumptie naar consumptie van duurzamere eiwitbronnen. Deze eiwittransitie vraagt om een radicale gedragsverandering bij consumenten, en dat is geen eenvoudige opgave. De keuzes die consumenten maken zijn lang niet altijd rationeel: consumentengedrag wordt voor een belangrijk deel gedreven door onbewuste en automatische processen. Om een overstap naar duurzame eiwitconsumptie voor elkaar te krijgen, is diepgaande kennis nodig van het complexe samenspel van mens-gerelateerde, product-gerelateerde en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de (onbewuste) waardering van alternatieven voor dierlijke voedingsproducten.

Doel

Het doel van dit project is om in kaart te brengen welke factoren bij welke consumenten de acceptatie van alternatieve eiwitten bevorderen of juist belemmeren. Ten eerste wordt achterhaald welke emoties en motieven bij verschillende typen consumenten, zoals vleeseters, flexitariërs en vegetariërs, ten grondslag liggen aan hun bereidheid om alternatieve eiwitten te eten. Vervolgens worden de reacties van consumenten op producten en productbeschrijvingen van verschillende eiwitbronnen gemeten. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen bewuste reacties via interviews en vragenlijsten, en onbewuste reacties via gezichtsuitdrukkingen en eetgedrag.

Interventies

De kennis die uit dit project wordt verkregen, is essentieel voor de ontwikkeling van succesvolle, op maat gemaakte interventiestrategieën voor zowel specifieke consumenten als specifieke producten. Met op maat gemaakte interventies kunnen we zo veel mogelijk consumenten ertoe aanzetten hun eetpatroon aan te passen, en daarmee de eiwittransitie versnellen.

Publicaties