Project

Achieve QUieter Oceans by shipping noise footprint reduction (AQUO)

In dit EU Horizon2020 project genaamd AQUO, worden technieken en regels ontwikkeld om de impact van onderwatergeluid afkomstig van de scheepvaart te reduceren. Specifiek wordt in één van de werkpakketten waar IMARES bij betrokken is via experimenteel onderzoek onderzocht wat deze effecten zijn op bruinvissen.

Er is een groeiende bezorgheid over de effecten van onderwatergeluid, uit verschillende bronnen op zee, op zeezoogdieren. Dat blijkt ook uit het feit dat onderwatergeluid één van de indicatoren is van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) voor een 'goede ecologische toestand'. Zeezoogdieren gebruiken voor hun communicatie, voedselzoekgedrag en detectie van vijandengeluid een sonar. Ook geluiden in bepaalde frequenties zoals geproduceerd door de scheepvaart kunnen via een proces genoemd 'masking' de communicatie en het voedselzoekgedrag van zeezoogdieren verstoren.

Zoeken naar een praktische oplossing

De doelstelling van het project AQUO is het zoeken naar praktische oplossingen om de mogelijke effecten van de maritieme scheepvaart op het mariene ecosysteem te reduceren. De oplossingen zijn bedoeld voor beleidsmakers en zijn getoetst op praktische haalbaarheid met de scheepvaartsecor. Maatregelen kunnen van technische aard zijn maar ook op het gebied van controle en regulering.

Experimenteel onderzoek naar verstoring van gehoorperceptie

IMARES is betrokken bij WP4 van AQUO. In dit onderdeel wordt via experimenteel onderzoek aan bruinvissen onderzocht bij welke sterkte en frequentie van gesimuleerd onderwatergeluid de gehoorperceptie van bruinvissen wordt verstoord. Experimenteel onderzoek wordt uitgevoerd in bassins van het Dolfinarium en Ecomare aan bruinvissen in gevangenschap. De gehoorperceptie wordt bepaald door de hersenactiviteit van bruinvissen te bepalen als reactie op verschillende geluidsprikkels. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre gesimuleerd scheepvaartgeluid deze perceptie kan verstoren.

Publicaties