Project

Acoustic methods for trawl surveys

Vissurveys geven de kans om extra informatie te verzamelen tijdens de survey zonder hiervoor extra kosten te maken. Vooral het gebruik van akoestische apparatuur kan waardevolle extra informatie opleveren over de zeebodem (type) en ook relatieve aantallen pelagische vissoorten en plankton.

Dit project maakt gebruik van de BTS als proef survey om tijdens een vissurvey akoestische data te verzamelen en de nodige analyses na de survey te ontwikkelen. Boven de methodische ontwikkelingen binnen dit project heeft de data ook een ecologische waarde. Connecties tussen verschillende (trofische) niveaus in het ecosysteem worden onderzocht en gekwantificeerd om inzichten te krijgen in hoe de connecties ruimtelijk in elkaar zitten.

Publicaties