Project

Actieplan Statia Groene leguaan (HD3623)

De Antillenleguaan, Iguana delicatissima, is een zeldzaam endemische soort van de Kleine Antillen die in zijn voortbestaan voornamelijk wordt bedreigd door hybridisatie met de dominante invasieve Groene leguaan, Iguana iguana. Hier door is, met uitzondering van een paar kleine satelliet-eilandjes, deze soort verdwenen van 7 van de 14 (grotere)eilanden waar het voormalig voorkwam, en wordt het op vier van deze eilanden (groepen/naties) reeds bedreigd door de recente vestiging van de dominante Groene leguaan.

Statia, La Desirade (behorende bij Guadeloupe) en Dominica zijn de laatste drie eilanden waar de Antillenleguaan zuiver voorkomt zonder imminente bedreiging door loslopende Groene leguanen. De soort kwam binnen het Koninkrijk tot kortgeleden ook nog op St. Maarten voor maar is ook daar verdwenen vanwege hybridisatie met de geintroduceerde Groene leguaan. Het vootbestaan van de soort op Statia hangt dus helemaal af van de mogelijkheid om het eiland vrij te houden van de Groene leguaan.

Onlangs is er een volwassen vrouwelijke Groene leguaan op het eiland ontdekt ( 22 van Februari in Oranjestad, Statia). Er nu ook een imminent risico dat de soort ook hier snel gehybridiseerd kan raken en dus ook op termijn kan verdwijnen uit Caribisch Nederland, Een rapid response is urgent nodig om snel de invasieve Groene leguaan onder controle te krijgen en hopelijk uit te roeien.

In dit project wordt een Rapid Action Plan opgesteld en snel en daadkrachtig tot uitvoering gebracht in nauwe samenwerking met de lokale instanties en partijen.

Publicaties