Project

Actualisatie doelensysteem Natura 2000

In 2019/2020 zal de actualisatie van het Nederlandse doelensysteem Natura 2000 plaatsvinden. Om deze actualisatie uit te voeren wordt in een zevental werkgroepen nagedacht over vragen rondom het het huidige doelensysteem en specifiek: 1) wat werkt wel & niet 2) wat kan wel of niet aangepast worden.

Doel van dit project is om ondersteuning te verlenen aan de eerste stap in het proces voor de actualisatie doelensysteem Natura 2000. De eerste stap beslaat alleen het onderzoek naar wat in het doelensysteem anders kan. Het resultaat van dit eerste onderdeel van de actualisatie is rapport met een advies over welke onderdelen van het doelensysteem op welke manier aangepast zouden kunnen worden. Dit rapport wordt opgesteld door een kerngroep op basis van de voorbereiding van een zevental werkgroepen. Vanuit dit project wordt de ondersteuning verleent aan drie werkgroep rondom drie onderwerpen en bijbehorende vragen die eerder geindentificeerd zijn.

Publicaties