Project

Actualisatie herstelstrategieën PAS

Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is sinds 1 juli 2015 in werking. De eerste PAS periode duurt zes jaar, daarna volgen minimaal nog twee periodes van zes jaar. Belangrijk onderdeel van de PAS is het realiseren van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur. Deze herstelmaatregelen volgen uit de wetenschappelijk onderbouwde Herstelstrategieën, waarin de maatregelen zijn ingedeeld in de categorieën vuistregel, hypothese of bewezen, dit op basis van de best beschikbare wetenschappelijke informatie.

Voor een goed gefundeerde PAS is het van belang om de Herstelstrategieën regelmatig te actualiseren op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en vanuit de praktijkervaring van het PAS. Door nieuwe kennis vanuit onderzoek en monitoring kunnen maatregelen doorschuiven in status (hypothese > vuistregel > bewezen) én er kunnen nieuwe maatregelen als erkende herstelstrategie worden toegevoegd, nadat ze zijn beoordeeld door de internationale reviewcommissie. Daarmee wordt het maatregelenpakket voor realisatie van het PAS in relatie tot Natura 2000 steeds beter gefundeerd.

Herstelmaatregelen voor natuur

Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is sinds 1 juli 2015 in werking. De eerste PAS periode duurt zes jaar, daarna volgen minimaal nog twee periodes van zes jaar. Belangrijk onderdeel van de PAS is het realiseren van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur. Deze herstelmaatregelen volgen uit de wetenschappelijk onderbouwde Herstelstrategieën, waarin de maatregelen zijn ingedeeld in de categorieën vuistregel, hypothese of bewezen, dit op basis van de best beschikbare wetenschappelijke informatie. Voor een goed gefundeerde PAS is het van belang om de Herstelstrategieën regelmatig te actualiseren op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en vanuit de praktijkervaring van het PAS.

Door nieuwe kennis vanuit onderzoek en monitoring kunnen maatregelen doorschuiven in status (hypothese > vuistregel > bewezen) én er kunnen nieuwe maatregelen als erkende herstelstrategie worden toegevoegd, nadat ze zijn beoordeeld door de internationale reviewcommissie. Daarmee wordt het maatregelenpakket voor realisatie van het PAS in relatie tot Natura 2000 steeds beter gefundeerd.

Publicaties