Project

Actualiseren brochure 'mest een waardevolle grondstof'

Manure a Valuable Resource! Deze brochure is sinds 2014 een visitekaartje voor de Nederlandse benadering van dierlijke mest. De brochure is ondertussen in verschillende talen uitgebracht maar heeft anno 2019 een update nodig.

Nieuwe versie van de brochure

In de brochure Manure a Valuable Resource wordt op een duidelijke en leuke manier uitgelegd hoe we in Nederland omgaan met dierlijke mest. Onder andere beleid, wetgeving en mestverwerkingstechnieken komen aan bod. De brochure heeft een update nodig, de gegevens zijn sinds 2014 niet meer ge-update. Tevens zijn beleid en visie gewijzigd.

Het doel van het huidige project is er om een nieuwe versie van de brochure uit te geven. Hiervoor worden opnieuw gegevens verzameld, wordt de brochure op een aantal punten aangepast en worden vertalingen gemaakt.

Publicaties