Project

Adaptie duurzame landbouw

Nieuwe onderzoeksresultaten geven aan dat de huidige benaderingen van innovatie voor duurzame ketenontwikkeling, zoals certificering, niet de gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid opleveren. Adaptie en opschaling vormen de beperkingen.

Doelstelling

Huidige innovaties op het gebied van duurzaamheid stuiten veelal op beperkingen. Denk daarbij aan adaptie en opschaling. Daar ligt bij dit project een belangrijke uitdaging. Het onderzoek is gericht op het uitvoeren van analyses op basis van veldwerk. Vanuit het perspectief van de doelgroep die innovaties voorbrengt en adapteert. Doel is het ontwikkelen van nieuwe kennis voor het ontwikkelen van duurzame waardeketens in de landbouw.

Plan van Aanpak

  1. Selectie van waardeketens voor veldwerk.
  2. De voorbereidingen voor veldbezoeken aan geselecteerde waardeketens.
  3. Het uitvoeren van veldbezoeken.
  4. Analyse veldwerk en synthese.
  5. Ontwerp en ontwikkeling van gidsboekje.

Resultaten

Het project wordt uitgevoerd door het LEI met expertise op het gebied van ketenontwikkeling. Dit in samenwerking met PRI, dat expertise heeft op het terrein van duurzame productie, en Emerging Futures Lab gespecialiseerd in human centered design.

Het project brengt de volgende ‘producten’ voort: een workshop over waardeketenselectie, verslag van analyse en een ontworpen gidsboekje.