Project

Adaptief waterbeheer in relatie tot klimaatveranderingen

Klimaatverandering is van grote invloed op onze watersystemen.

Door hogere temperaturen, veranderende neerslagpatronen en zeespiegelstijging neemt de vraag naar water en de kans op overstromingen toe. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van water voor gewasproductie af.

De vraag is hoe boeren en waterbeheerders zich aanpassen aan veranderende neerslagpatronen. Hanteren ze een ander bouwplan, bewerken ze een kleiner areaal of zorgen ze voor meer wateropslagcapaciteit? Hierbij gaat het ook om het beste alternatief vanuit economisch perspectief. Wegen investeringen van waterbeheerders in grotere reservoirs voor een meer betrouwbare waterleverantie bijvoorbeeld op tegen extra gewasopbrengsten?

Doel van dit project is het bestuderen van adaptatiestrategieƫn en de mogelijke maatregelen om het waterbeheer aan te passen aan de klimaatverandering.

Beoogd resultaat

Resultaat is een paper over verschillende adaptatiestrategieƫn en maatregelen die kunnen worden genomen om het waterbeheer aan te passen aan klimaatverandering

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Literatuurstudie
  • Om mogelijke aanpassingen van boeren en waterbeheerders te bestuderen, wordt gekeken naar een case studiegebied in AustraliĆ«. Hoe gaan boeren en waterbeheerders hier om met langere periodes van droogte? Wat zijn de kosten en baten van dergelijke maatregelen? Hierbij worden contacten gelegd met Melbourne Universiteit.