Project

Adaptive Cities Through integrated Nature Based Solutions (ACT on NBS)

Het project Adaptive Cities Through Integrated Nature-Based Solutions (ACT on NBS) van EIT-Climate KIC, heeft als doel natuurgebaseerde oplossingen (NBS) in steden op te schalen. In samenwerking met Nederlandse en Europese steden, onderzoekers en stakeholders, wordt een groeiend en duurzaam innovatie-ecosysteem ontwikkeld. Ons doel is de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren, de biodiversiteit in steden te vergroten en de effecten van klimaatverandering in stedelijke gebieden te verlagen.

Wereldwijde overeenkomsten hechten een groot belang aan maatregelen om de samenleving te helpen zich aan te passen en dat alle landen en steden hun steentje bijdragen aan een betere klimaatbestendigheid. De overeenkomsten bevatten een reeks maatregelen, zoals natuurgebaseerde oplossingen (NBS). Deze worden genomen om de kwetsbaarheid van de samenleving tegen klimaatverandering te verminderen en de stedelijke veerkracht te verbeteren. NBS zijn natuurlijke of door de natuur geïnspireerde oplossingen die meerdere voordelen tegelijk bieden.

Ondanks de kansen die NBS biedt, en de noodzaak van om maatregelen te nemen, blijft de inzet van de NBS in de stedelijke omgeving beperkt. Door het samenbrengen van de belangrijkste stakeholders uit de EIT-Climate KIC-gemeenschap en andere actoren, is een innovatie-ecosysteem ontwikkeld. Dit ecosysteem creëert ruimte voor de partners om voort te bouwen op bestaande initiatieven, zodat de toepassing van NBS in steden snel kan worden opgeschaald.

Het ACT on NBS-project heeft vijf belangrijke en samenhangende activiteiten. Deze zijn ontworpen als leer- en netwerkexperimenten om samen de acceptatie van NBS te verhogen als succesvol innovatie-ecosysteem:

  1. Het creëren van een kennisplatform om kennis en ervaringen te delen en nieuwe initiatieven te stimuleren en te faciliteren;
  2. Het opbouwen van capaciteit om groene maatregelen binnen een stad op te schalen en bij meerdere steden toe te passen;
  3. Inventariseren en reviewen van bestaande maatregelen en tools om de klimaatbestendigheid van een stad te vergroten. Inclusief het geven van workshops voor NBS-tools toepassingen in verschillende steden en internationale evenementen;
  4. Het verbinden, faciliteren en opschalen van start-up initiatieven gericht op groene klimaatbestendige maatregelen in steden;
  5. Het promoten van de aanpak in dit project, om samenwerking tot stand te brengen met nieuwe stakeholders.

Consortium: TU Delft (Project leider), The Ecological Sequestration Trust (Project leider), Climate KIC, Wageningen Environmental Research (WP3 leider), Stichting Deltares, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Stiftung Global Infrastructure Basel, Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure, Technical University of Madrid, Icatalist.

Betrokken steden: Amsterdam, Bologna, Bratislava, La Spezia, Londen, Madrid, Milaan, Nicosia, Orleans Metropole, Praag, Savona, Torino, Unie van steden in Slowakije, Utrecht, Valladolid, Vejle, Warschau, en anderen.

Sponsoren: Dit project is toegekend door EIT-Climate KIC. WENR is medegefinancierd door Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), en door het KB-36 programma Biodiversiteit in een natuurinclusieve samenleving van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Publicaties