Project

Add Q1 Bloembollen: zontermische energie - super gaasbak

Door het teveel aan zonnewarmte van een zonnedak overdag op te slaan voor het gebruik snachts, wordt de efficiëntie van deze Duurzame Energie-techniek sterk verbeterd: het deel van de zonnewarmte dat nuttig gebruikt kan worden neemt toe van 30 40% naar 60 - 70%, zie het rapport Benutting ZonneWarmte bij Drogen en Bewaren, PPO 2015. Onlangs is in het kader van de PPS Plantgezondheid het project Innovatieve verwerking en bewaring van bollen (het Nieuwe Verwerken, zie de bijlage) toegekend.

In dit project zal op vier te integreren hoofdthema's een nieuw verwerkings- en bewaringssysteem ontwikkeld worden: 1) drager (fust en bewaarruimte),  2) energie, 3) vision & 3D (monitoren van kwaliteit en stadium) en 4) ontsmetting. De basis voor de eerste twee thema's is het grote gaasbaksysteem, waarvan een eerste ontwerp is ontwikkeld in het project Ontwikkeling van een nieuw Droog- en Bewaarsysteem, PPO 2011. Aanvullend op het PPS Plantgezondheid project, kan het ontwerp van de grote gaasbak en de erbij horende bewaarcel nog verder geoptimaliseerd worden, zie paginas 8/9 van de bijlage.

Het doel is het optimaliseren en verfijnen van het ontwerp van de Super Gaasbak en de erbij horende bewaarcel, om zo het hoge energieverbruik van de zware ventilatoren bij de bewaring van bollen in kuubskisten te kunnen vervangen door het lage energieverbruik van enkele kleine ventilatoren bij de bewaring in Super Gaasbakken. Op rendabele wijze wordt zo het aandeel duurzame thermische energie op bloembollenbedrijven verhoogd.

Publicaties