Project

Add Q1 Inventarisatie CO2 besparing in de chemie

The Dutch chemical sector has an important contribution to the Dutch economy. However, in view of climate change the sector needs to reduce its emission of greenhouse gasses. The VNCI has the goal of a 40% decrease in CO2 emission by 2030 compared to 2005. A number of companies are active in this respect.

De chemie in Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het BNP. In het kader van de dreigende klimaatverandering en het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen zal de Nederlandse chemie echter moet vergroenen. De VNCI heeft als doel om 2030 40% CO2 uitstoot te besparen ten opzichte van 2005, bijvoorbeeld door de inzet van biomassa als alternatief voor fossiele grondstoffen. Een tiental bedrijven heeft aangegeven zich te zullen inzetten voor de vergroening van de chemie, het streven is om in dit kader te investeren in Nederland.

Een belangrijke achterliggende vraag is hoe de verschillende voorgenomen activiteiten zullen bijdragen aan de CO2 besparing. Dit project is gericht op het verkrijgen van inzicht in deze vraag, met een focus op biobased opties. Het project wordt in samenwerking tussen WageningenFBR en ECN uitgevoerd.

Publicaties