Project

Add Q1 Proof of principle winterlicht gewas (komkommer)

In de winter is en blijft natuurlijk licht de beperkende factor. Het is dan ook de uitdaging om dit weinige licht zo efficiënt mogelijk om te zetten naar gewas dat met zo min mogelijk blad, zoveel mogelijk licht weet te onderscheppen. Vooral bij hoog opgaande gewassen als paprika, tomaat en komkommer, (hoge draad teelten) speelt dit een grote rol, ook in de gewasverzorging. Gelijktijdig zijn dit ook de gewassen waarvan de niet belichte teelten traditioneel tussen eind november (paprika) en medio tot eind januari (komkommer) worden gestart.

Dit is juist de moeilijke lichtperiode waarbij standaard geprobeerd wordt om in de vegetatieve fase zo snel mogelijk zoveel mogelijk blad te vormen. Echter veel blad dicht op elkaar zorgt nog steeds niet voor voldoende lichtonderschepping en zal in een later stadium zelfs voor onnodige verdamping zorgen. Het geproduceerde vocht moet later ten koste van energieverlies weer verwijderd worden. De structuur van het gewas wordt naast de raseigenschappen ook bepaald door gewashandelingen en de plantverdeling (zowel in het pad, de plantafstand, als de padbreedte). 

Publicaties