Project

Add Q1 Transparantie in de voedselketen

Zowel overheid als bedrijfsleven willen de transparantie in de voedsel ketens vergroten. Door de zogenaamde kwartiermakers is in beeld gebracht hoe informatie over herkomst meerwaarde kan hebben voor keten en consument. Voor de Beter Leven varkensvleesketen is een pilot opgezet. Binnen deze pilot worden vier onderzoeksthemas onderzocht:

  1. Door een QR code is het mogelijk om herkomstinformatie over varkensvlees te achterhalen door consumenten; Dit op het niveau van een groep varkenshouders die via VION  varkens volgens het Beter-Leven-Keurmerk houden;

    1. Theoretische mogelijkheden om de herkomstinformatie te kunnen herleiden tot de individuele varkenshouders inclusief de opinie van deze varkenshouders over deze mogelijkheden;
    2. Willen consumenten betalen voor herkomstinformatie over varkensvlees en zo ja hoeveel?
    3. Welke manieren/ mogelijkheden bestaan er om de transparantie te vergroten en wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

Onderzoeksthema a betreft (ten dele) een praktijkproef waarvan de uitvoering buiten dit onderzoeksprogramma valt, maar waarvan de resultaten en gegevens wel zullen worden meegenomen.

 

Publicaties