Project

Add Q1 Vochtgedrag schermsystemen

HNT leidt tot het toepassen van meerdere lagen schermdoek die 100% gesloten blijven. Dat levert in de praktijk problemen op met de vochthuishouding in de doeken. Bedrijven ervaren problemen met natslag, druip en algengroei. Die probeert men te vermijden door een aangepaste regeling bij het openen van het scherm zoals kieren in het onderste of het bovenste doek, meer luchten boven het scherm en later openen. Dat helpt echter weinig. Ook de inzet van een systeem voor ontvochtiging biedt geen oplossing.

Het intensievere en betere gebruik van energieschermen leidt tot meer problemen met condensatie, drup en algengroei. Enerzijds is dit goed verklaarbaar, anderzijds zijn metingen gewenst om de precieze werking en oorzaken beter in kaart te brengen. Een betere analyse is de eerste stap op weg naar mogelijke oplossingen.

Op een praktijkbedrijf worden metingen uitgevoerd: temperaturen en RV onder/tussen/boven de doeken en aan het kasdek, (uit)straling, hoeveelheid condens op en onder het doek en condens van het kasdek. Voor deze metingen wordt een innovatieve meetmethode ontwikkeld.

In het lab wordt het vochttransport door verschillende energiedoeken bepaald. Op basis van de gemeten waarden wordt in een simulatiemodel berekend of de gemeten hoeveelheden condens en drup overeenstemmen met een berekende waarde. Daarmee worden voorstellen ontwikkeld voor in de praktijk bruikbare meetmethoden die de problemen kunnen voorspellen en strategie├źn die de problemen kunnen oplossen. Het testen van mogelijke oplossingen zou kunnen plaats vinden in een vervolg project.

Publicaties