Project

Add Q2 Monitoring grondgebondenheid 2018 en 2019

Om de gevolgen van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij inzichtelijk te maken, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd om de ontwikkeling van de grondgebondenheid van de melkveehouderij zoals gedefinieerd in de wet te monitoren, in samenhang met de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt (grondprijs en grondmobiliteit). De resultaten van de periode 2015-2017 zijn gepubliceerd (Silvis et al, 2019). Dit project betreft de vervolgmetingen voor 2018 en 2019.

Het doel van het project is inzicht te geven in de gevolgen van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij voor de grondgebondenheid van de melkveehouderij en de ontwikkeling van de agrarische grondmarkt. De monitoring van de grondgebondenheid van de melkveehouderij 2018-2019 analyseert de bedrijfsontwikkelingen in de melkveehouderij op het vlak van grondgebondenheid en de relatie met de (agrarische) grondmarkt (prijzen en mobiliteit). Dat gebeurt door de ontwikkelingen in 2018 en 2019 in kaart te brengen en die te vergelijken met die in de voorafgaande jaren.

Publicaties