Project

Add Q2 Tweede evaluatie fokken op staartlengte

De fokkers van de Engelse schapenrassen Hampshire Down, Clunforest en Suffolk hebben in 2007 tijdelijk ontheffing gekregen van het verbod op het couperen van staarten om met fokkerij de staartlengte van deze rassen te verkorten om zo op termijn de noodzaak van couperen weg te nemen. Het uiteindelijke doel is om de staartlengte gehalveerd te hebben in 2027.

De minister heeft toen bepaald dat de voortgang elke vijf jaar geƫvalueerd moet worden. In 2012 is dit voor het eerst geƫvalueerd. Daaruit bleek dat er een extra inspanning geleverd moest worden om de doelstelling te halen. De stamboeken van de drie schapenrassen hebben daarna een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld om het fokprogramma voor een kortere staartlengte aan te scherpen. Ook bij de begrotingsbehandeling in november 2016 zijn er vanuit de Tweede Kamer vragen gesteld over de voortgang van deze aanpak (vraag 56, 57 en 60).

Het ministerie van EZ wil opnieuw toetsen of er voldoende voortgang is bij het verkorten van de staartlengte door middel van genetische selectie bij de schapenrassen Hampshire Down, Clunforest en Suffolk. Concreet betekent dit dat de doelstelling van het project is om te evalueren of er in de praktijk geschikte fokwaarden voor staartlengte beschikbaar zijn op het moment van selectie, of de beschikbare informatie ook daadwerkelijk wordt gebruikt in de praktijk en of selectie al meetbaar resultaat heeft gehad op populatieniveau.

Publicaties