Project

Add Q2 Uitvoering plan Monitoring IDS

Deze offerte is een vervolg van een reeksrapportages gericht op de monitoring Integraal Duurzame stallen.  

Vanaf 2009 is er jaarlijks een monitoring uitgevoerd naar het aantal integraal duurzame stallen. De ambitie was in 2012: 6 % en is in de jaren toegenomen naar een ambitie voor 2017 van 16
%. Onderhavig project beschijft het aantal integraal duurzame stallen op peildatum 1 januari 2017;

Publicaties