Project

Add Q3 Energiebesparing door bladpluk bij komkommer

klaar

Een belangrijk onderdeel van Het Nieuwe Telen is het goed in balans houden van het gewas. Dit heeft twee dimensies. Ten eerste moet er iedere dag een maximale hoeveelheid assimilaten naar de vruchten zonder dat de groeikracht van het gewas er onder leidt. Ten tweede moet dit voor wat betreft het gewas mogelijk gemaakt worden door de juiste gewashandelingen te verrichten: bijvoorbeeld stengels aanhouden, niet-actief blad plukken, vruchten dunnen. Komkommer is een voorbeeld van een gewas dat niet als geheel op de markt wordt gebracht maar waarvan de vruchten worden verkocht. Bij deze gewassen kan dus met de gewasopbouw worden gevarieerd omdat de handel hier niets van merkt.

Er is aangetoond dat een open gewas door bladplukken bij tomaat (ras Brioso) de plant beter in balans kan houden. Doordat er minder bladeren aan de plant hangen is er minder verlies aan onderhoudsademhaling, en wordt op seizoensbasis het relatieve aandeel van de drogestof dat naar de vruchten gaat hoger. Daarmee wordt de lichtbenuttingsefficiëntie beter.

De teelt van hogedraad komkommer is erg vergelijkbaar met die van tomaat en daarmee geschikt om als nieuw voorbeeldgewas Het Nieuwe Telen verder uit te diepen. Komkommer kent een relatief korte aanloopfase en is snel in het ritme van de stabiele productiefase. Uitgaande van de behoefte van het volwassen gewas bestaan ook hier mogelijkheden om door de juiste bladpluk in de kop van de plant en stengeldichtheid een opener gewas te realiseren, de assimilatenverdeling te verbeteren, onderhoudsademhaling te verminderen en zo tot een betere lichtbenuttingsefficiëntie en productie te komen.

Het opener gewas leidt daarnaast tot meer licht op de uitgroeiende vruchten, wat ten goede komt aan de groei, vruchtkleur en houdbaarheid.

Verder geeft het kleinere bladoppervlak een lagere verdamping waardoor er minder vocht geventileerd hoeft te worden. Als dit wordt gecombineerd met nog intensiever schermen dan biedt dit mogelijkheden om (mits vertaald naar een winterteelt) bij te dragen aan energiebesparing. De lagere verdamping leidt ook tot minder vochtproblemen en vochtgerelateerde ziekten.

Publicaties