Project

Add Q3 LED, sleutel naar energiezuinig en kwaliteit

De urgentie is hoog om de configuratie van de rozenteelt zodanig in te richten dat de warmte- inbreng- en behoefte verder wordt gereduceerd, zodat volledige afscherming mogelijk wordt. Uitgangspunt is dat de productiecapaciteit en stuurbaarheid van de kwaliteit behouden blijft of zelfs verbetert. Het gewas snijroos presteert het beste bij een hoge licht som en kan daarbij langdurig (20 tot 24 uur per etmaal) worden belicht. Tot nu zijn er kleine stappen gezet m.b.t. het beheersen van het klimaat onder een gesloten schermdoek, maar deze stappen zijn op zichzelf niet toereikend om vanaf 1 januari 2017 aan het bestaande lichtconvenant te voldoen. Dit onderzoek kan de adoptie en diffusie van LED technologie versnellen ondanks de hoge investeringskosten ervan.

Recent is een weblog over de start van het project verschenen op kas als energiebron.

LED: sleutel naar energiezuinig en kwaliteit in roos: Kas als Energiebron 

De overgang van SON-T naar LED belichting is goed verlopen.  In de maand april is al met 100% dichte schermen bij gebruik van de LED belichting geteeld, maar de echte test hiervoor moet komen in het najaar.

Het rozengewas is fors onderdoor geknipt om het aantal knippunten te verminderen en de takkwaliteit te verhogen. Dit blijkt goed te werken.

Het gewas is vrijwel vrij van meeldauw met een bestrijdingsstrategie waarin de basis wordt gevormd door gebruik van Meltatox en Collis en een intensieve scouting. Eind juni constateerde de scout van Koppert dat het gewas nog nooit zo schoon was geweest.

Publicaties