Project

Add Q3 Monitoring Integraal Duurzame Stallen

Deze offerte is een vervolg van een reeks rapportages gericht op de monitoring Integraal Duurzame stallen. Aanleiding van deze monitoring is het Beleidsprogramma van het kabinet Balkenende IV en de Nota Dierenwelzijn waarin als ambitie is opgenomen, dat in 2011 5% van de stallen in de veehouderij integraal duurzaam zijn, met daarnaast een duidelijk perspectief op grootschalige toepassing in de jaren daarna.

Vanaf peildatum 1 januari 2009 is er jaarlijks een monitoring uitgevoerd naar het aantal integraal duurzame stallen. De ambitie was in 2012: 6 % en is in de jaren toegenomen naar een ambitie voor 2018 van 18 %. Onder integraal duurzame stallen worden verstaan stal- en houderijsystemen waarin verschillende duurzaamheidkenmerken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de regulier toegepaste stallen of systemen. Het gaat om stallen en houderijsystemen, die het dierenwelzijn verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die tegelijkertijd tenminste voldoen aan diverse andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen op het gebied van milieu, diergezondheid, arbeidsomstandigheden, landschappelijke inpassing. Deze definitie is verschillende malen aan de Tweede Kamer gecommuniceerd en dient als uitgangspunt.

Aanleiding van deze monitoring is het Beleidsprogramma van het kabinet Balkenende IV en de Nota Dierenwelzijn waarin als ambitie is opgenomen, dat in 2011 5% van de stallen in de veehouderij integraal duurzaam zijn, met daarnaast een duidelijk perspectief op grootschalige toepassing in de jaren daarna. Vanaf peildatum 1 januari 2009 is er jaarlijks een monitoring uitgevoerd naar het aantal integraal duurzame stallen. De ambitie was in 2012: 6 % en is in de jaren toegenomen naar een ambitie voor 2018 van 18 %.

Onder integraal duurzame stallen worden verstaan stal- en houderijsystemen waarin verschillende duurzaamheidkenmerken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de regulier toegepaste stallen of systemen. Het gaat om stallen en houderijsystemen, die het dierenwelzijn verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die tegelijkertijd tenminste voldoen aan diverse andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen op het gebied van milieu, diergezondheid, arbeidsomstandigheden, landschappelijke inpassing. Deze definitie is verschillende malen aan de Tweede Kamer gecommuniceerd en dient als uitgangspunt.

Publicaties