Project

Add Q3 Organischrijke meststoffen

In het Zesde actieprogramma wordt een verruiming van fosfaatgebruiksnorm met 5 kg P2O5 ha-1 aangegeven voor klasse ruim voldoende en 10 kg P2O5 ha-1 voor klasse hoog als ten minste 20 kg P2O5 ha-1 van de totale fosfaattoediening bestaat uit organische-stofrijke meststoffen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de afbraak van organische stof van een groot aantal meststoffen (composten, dierlijke mesten, digestaat, bewerkte mesten) in een incubatiestudie.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de afbraak van organische stof van een groot aantal meststoffen (composten, dierlijke mesten, digestaat, bewerkte mesten) in een incubatiestudie.

Publicaties