Project

Add Q3 Sustainable palm oil Malaysia second year 2018

The focus of this 3 to 4 year programme is on sustainable production of palm oil and its use. The focus of Wageningen Plant Production Systems and Van Hall Larenstein is on sustainability in upstream issues. In 2017 ecosystem services were assessed in intercropping systems and trade-off and synergy between oil palm and black pepper in intercropping were assessed. The focus of WFBR is on downstream issues, i.e. increasing income and total yield by valorisation of residues in the palm oil industry. In 2017 assessment of mesocrap fibre and oil palm fronds applications were made. In 2018 the focus will be on oil palm trunks which are expected to become available in large quantities when Malaysian plantations have to be replanted as they reach 25 years of age. The project partners have made their specific arrangements with their Malaysian counterparts in separate agreements.

Als onderdeel van de The Malaysia-Netherlands Joint Working Group (JWG) on Timber and Commodities" heeft het Special Committee on Oil Palm (SCOP) een gezamenlijk palmolieonderzoeksproject gestart.

Het algemene doel van het programma is de productie en het inkomen van kleine boeren in de oliepalm te verhogen en te diversifiëren, de biodiversiteit te verhogen en verdere ontbossing te voorkomen en de toegevoegde waarde van residuen van oliepalmbiomassa te verhogen. Daardoor verminderen de directe en indirecte milieueffecten van oliepalmteelt en -gebruik. Specifieke focus in 2018 ligt op:
Ontwerp van technisch, economisch en ecologisch haalbare geïntegreerde palmolie (intercrop of vee) systemen voor kleine boeren.
Modelleren van lange termijn (25 jaar) effecten van intercropping op oliepalmgroei en opbrengst (met behulp van bestaande MPOB-gegevens) met het "Wanulcas"-model.
Bepalen hoe inkomsten en biodiversiteit (en andere ecosysteemdiensten) in kleine plantages met oliepalmen zijn beïnvloed oor de huidige certificering.
 Begrijpen hoe landschapspatronen (in termen van verschillende ecosysteem- en landgebruikstypes, bossen enz.) van waarde kunnen zijn bij het verbeteren van de algehele kwaliteit en productiviteit van palmolielandschappen.
Identificeren van de meest geschikte managementsystemen voor duurzaam gebruik van veengebieden in Maleisië waarop momenteel oliepalmen worden geteeld, en het definiëren van geschikte bedrijfsmodel hiervoor.

Specifieke downstream onderzoeksdoelstellingen in 2018 richten zich op het gebruik van oliepalm stam (trunk) zetmeel. Concreet: kwantificeren van zetmeel in oliepalm trunk kernen; Karakteriseren van oliepalm trunk zetmeel en mogelijke toepassingen van het zetmeel in non-food toepassingen identificeren; Beoordeel de opties voor extractie en non-food gebruik oliepalm stam zetmeel; Beoordeel de economische en ecologische impact van het gebruik van oliepalm trunks voor toepassingen met toegevoegde waarde versus het achyterlaten van de trunks als bodemverbeteraar in het veld.

De resultaten zullen worden gepresenteerd op expertbijeenkomsten van het  Ministerie van Landbouw (LNV), Maleisische partners en de ambassade en op internationale conferenties. Verder wordt input geleverd aan wetenschap voor beleid document voor RSPO en wordt inbrneg gegeven aan consultaties van RSPO. Er wordt een concept en over concept smallholder document gegenereerd. 

Publicaties