Project

Add Q3. Monitoring koppels niet-snavelbehandelde vleeskuikenouderdier hennen

Sinds 1 september 2018 is snavelbehandelen voor leghennen en moederdieren van reguliere vleeskuikens verboden. Voor moederdieren van trager groeiende vleeskuikens geldt uitstel van het verbod van 5 jaar, omdat er nog onvoldoende gegevens waren over het effect van het niet snavelbehandelen op het welzijn van de hennen en hanen.

In dit onderzoek wordt in opdracht van de Stuurgroep Ingrepen onderzocht wat de effecten zijn van het niet snavelbehandelen van moederdieren van trager groeiende vleeskuikens. Deze koppels hebben een uitstel gekregen van het verbod op behandelen van vijf jaar. In die tijd moeten er meer gegevens verzameld worden van het effect van het verbod op snavelbehandelen. In dit onderzoek monitoren we daarom niet shavelbehandelde hennen van praktijkkoppels.

Publicaties