Project

Add Q4 4-meting omzet multifunctionele landbouw

Het doel van dit onderzoek is om een 4-meting van de omzet van multifunctionele landbouw op agrarische bedrijven te geven voor het jaar 2016. Het gaat hierbij om de activiteiten: zorglandbouw, huisverkoop, recreatie, agrarische kinderopvang, boerderijeductatie en agrarisch natuurbeheer. Het is een vervolg op eerdere 0, 1, 2 en 3-meting.

De belangrijkste resultaten van de omzet van multifunctionele activiteiten op agrarische bedrijven verschijnen in een bondige rapportage. Daarnaast worden de belangrijkste resultaten ook geplaatst op de website agrimatie van Wageningen Economic Research.

Het doel van dit onderzoek is om een 4-meting van de omzet van multifunctionele activiteiten op agrarische bedrijven te geven voor het jaar 2016. Het gaat hierbij om de volgende 6 activiteiten:

  1. Zorglandbouw
  2. Boerderijverkoop
  3. Recreatie
  4. Boerderij educatie
  5. Agrarische kinderopvang
  6. Agrarisch natuurbeheer

Voor het uitvoeren van deze 4-meting zal gebruik gemaakt worden van de opgedane ervaring van de eerdere metingen (2007, 2009, 2011 en 2013) om te komen tot een zo goed mogelijke interpretatie van de cijfers.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van de omzet van multifunctionele activiteiten op agrarische bedrijven verschijnen in een bondige rapportage. Daarnaast worden de belangrijkste resultaten ook geplaatst op de website agrimatie (onder het thema multifunctionele landbouw). Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het projectteam is samengesteld uit medewerkers van Wageningen Economic Research (WEcR) en Wageningen Plant Research (WPR).

Publicaties