Project

Add Q4 Combi-wassers - vervolgonderzoek naar verbeterde ammoniak- en geurverwijdering

In 2017 is een steekproef uitgevoerd door bij 50 luchtwassers in de praktijk een onaangekondigde meting van het geur- en ammoniakrendement uit te voeren. In het onderzoek werden zowel chemische wassers, biowassers als combi-wassers betrokken.

De opvallendste bevinding was dat het geurrendement en ammoniakrendement van de combi-wassers beduidend lager waren dan verwacht. Het geurrendement van de combi-wassers (29 stuks) bedroeg gemiddeld 40%, terwijl dit volgens de Rgv 75 tot 85% zou dienen te bedragen. Voor ammoniak werd een rendement van gemiddeld 59% gevonden, terwijl dit volgens de Rav 85% dient te bedragen. Voor de combi-wassers geldt dat de procesparameter pH en/of EC zich voor 2/3 van het aantal wassers (20 stuks) buiten de toegestane range bevond.

Dit onderzoek richt zich op verkrijgen van kennis voor het beantwoorden van twee hoofdvragen:

  1. Hoe kan het NH3-rendement van de in bedrijf zijnde combi-wassers in Nederland verbeterd worden.
  2. Hoe kan het geur-rendement van momenteel gebruikte combiwassers in Nederland verbeterd worden

Publicaties