Project

Add Q4 Fotosynthese van een belicht aardbeiengewas

Om op elektra en CO2 tijdens de teelt te besparen is meer kennis over de fotosynthese van aardbei onder glas noodzakelijk. In een consultancy onderzoek werd op twee manieren getracht meer basiskennis te verzamelen. Enerzijds door metingen van licht- en CO2-afhankelijke fotosyntheseresponses en anderzijds door een literatuurstudie en het vergelijken van parameters over de fotosynthese.

Uit metingen in de periode half maart tot half mei 2016, bleek dat de fotosynthesesnelheid en elektronentransport-efficiëntie in oude bladeren vergelijkbaar was met jonge bladeren, terwijl de huidmondjesgeleidbaarheid in jonge bladeren altijd hoger was. De capaciteit voor fotosynthese bij verzadigd CO en licht was in oude bladeren hoger. Verder was er een daling van de fotosynthesesnelheid op het middelste meettijdstip (april), mogelijk veroorzaakt door aanpassing van het gewas aan hogere CO-gehaltes in het kas.

Uit de literatuurstudie bleek dat lichtverzadiging bij ~1000 µmol m s en CO-verzadiging bij ~1100 µmol mol optreedt en dat de gemiddelde fotosynthesesnelheid bij deze verzadigingspunten 18 en 35 µmol m s was. Verder was de gemiddelde maximale lichtbenuttingsefficiëntie (kwantumopbrengst) bij laag licht ~0.06 µmol CO per µmol PAR. Dit is vergelijkbaar met andere, snel groeiende kasgewassen (komkommer, tomaat, paprika). Bij aardbei blijven er nog grote hiaten in kennis over het verloop van de fotosynthese gedurende een heel teeltseizoen.

Publicaties