Project

Add Q4 Gerbera isolatie en lichtonderschepping

De onderzoeken van de laatste jaren voor Gerbera leiden tot energiebesparing, en er zijn daarin zeer grote stappen zijn gemaakt. Er zijn er nog enkele knelpunten en kennishiaten op te lossen.

Het energieverbruik bij gerbera verder verlagen en de productie te verhogen door de resterende knelpunten en kennishiaten op te lossen, in het kort:

- Verbeterde isolatie bij lichtafhankelijke teeltstrategie├źn
- Betere benutting van de bestaande lichtinstallaties door langere dag in de winter
- Gerichte gewashandelingen in het najaar en winter (verbeteren lichtonderschepping)

Publicaties