Project

Add Q4 Haalbaarheidsstudie Hoogisolerende kas 3.0

Uit eerder onderzoek in de VenLowEnergy kas is gebleken dat met een dubbel kasdek met additionele schermen meer dan 50% energie kan worden bespaard in groenteteelten vergeleken met de gangbare praktijk. Bij de op hoge temperaturen geteelde sierteeltgewassen wordt kasisolatie vaak gerealiseerd door gebruik van meerdere schermen en gebruik van meerlaagse PC platen met een zeer lage lichtdoorlatendheid van ca. 60%. In het verleden werd als alternatief meerlaagse PMMA platen gebruikt, welke een hogere transmissie hebben maar i.v.m. brandveiligheid niet meer verzekerd kunnen worden. Alternatieve oplossingen zijn daarom nodig. Een zeer hoge isolatiewaarde van het kasdek samen met energiezuinige teeltmethodes maakt het ontwerp van een klimaatneutraal kasproductiesysteem voor onbelichte teelten mogelijk.

De studie richt zich op de haalbaarheid van de toepassing van flexibele ultra dunnen glazen in kassen om hierdoor óf extra hoge isolatie óf nieuwe kasdek vormen te realiseren.

In het geval van extra hoge isolatie worden materialen ontwikkeld die een vergelijkbare of hogere energiebesparing realiseren dan huidige polycarbonaat platen met gelijktijdig een aanzienlijk hogere lichttransmissie. In het geval van nieuwe kasdek vormen worden materialen ontwikkeld die als vervanging van folies dienen met naast een potentiële verbetering van de transmissie, gelijktijdig een lange levensduur.

Publicaties