Project

Add Q4 Koeien en kansen

In het project Koeien & Kansen is water een belangrijk thema om met de veehouders en onderzoekers op te focussen. De ontwikkeling van de bedrijfswaterwijzer en waterplannen zijn daar belangrijke onderdelen van.

Dit is onderdeel van het project Koeien & Kansen. Dit onderdeel zorgt voor extra focus op het onderdeel Water en ontwikkeling van de bedrijfwaterwijzer. Daar wordt gewerkt aan software die op het melkveebedrijf de situatie weergeeft op het gebied van erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling, afspoeling, drinkwater en slootbeheer.

Publicaties