Project

Add Q4 Meetmethode PM30 stalmetingen

Onderdeel van het  momenteel in uitvoering zijnde project  `Ontwikkeling Beoordelingskader Endotoxine-emissies fase 3b` is de ontwikkeling van een meetmethode om de stofdeeltjes tussen 10 en 30 micrometer grootte in de stallucht te kunnen verzamelen (PM30-methode), zodat daarin het endotoxinegehalte kan worden bepaald. In voorafgaand oriënterend onderzoek naar de endotoxine-uitstoot uit stallen (fase 3a) is geconcludeerd dat het verloop van het endotoxine-gehalte in het stof met deeltjesgroottes tussen 10 en 100 micrometer van belang is voor een goede modellering van de verspreiding van endotoxinen in de stalomgeving. Hiervoor bestaat momenteel geen operationele meetmethode.

Dit project is onderdeel van het tegelijk uitgevoerde project 'Ontwikkeling Beoordelingskader Endotoxine-emissies fase 3b` en richt zich op dee ontwikkeling van een meetmethode om de stofdeeltjes tussen 10 en 30 micrometer grootte in de stallucht te kunnen verzamelen (PM30-methode), zodat daarin het endotoxinegehalte kan worden bepaald.

In voorafgaand oriƫnterend onderzoek naar de endotoxine-uitstoot uit stallen (fase 3a) werd geconcludeerd dat het verloop van het endotoxine-gehalte in het stof met deeltjesgroottes tussen 10 en 100 micrometer van belang is voor een goede modellering van de verspreiding van endotoxinen in de stalomgeving. Maar hiervoor bestaat momenteel geen operationele meetmethode.

Het doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van voor stalmetingen geschikte PM30-apparatuur gebaseerd op een eerder door Hofschreuder gepubliceerde methode.

Publicaties