Project

Add Q4 Mestverwerking Kringloop

Het sluiten van voer-mest kringlopen is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Om te onderzoeken in hoeverre mestverwerking bijdraagt aan het sluiten van de voer-mest kringloop wordt de KringloopToets toegepast. De Ministeries van I&M en EZ hebben Wageningen Livestock Research verzocht in dit project de casus Mestverwerking voor te bereiden voor analyse met de KringloopToets.

Binnen dit project is een multistakeholderdialoog voorbereid voor de casus Mestverwerking in de KringloopToets. De casus zelf wordt uitgevoerd in 2017.  

Publicaties