Project

Add Q4 Module Welfare Quality meetprotocol leghennen

EZ zet in op het verbeteren van dierenwelzijn in een Europese context, waarbij de sector een nadrukkelijke rol speelt. De door het project Welfare Quality® ontwikkelde meetmethodiek om dierenwelzijn vast te stellen ondersteunt deze ambitie. De meetmethodiek is wetenschappelijk goed onderbouwd, maar nog onpraktisch. Dit komt doordat het protocol veel tijd vergt en slechts beperkt praktisch inzicht geeft in belangrijke details, waar met behulp van management verbeteringen te bewerkstelligen zijn.

Het maken van aparte modules bij het Welfare Quality® meetprotocol heeft de volgende relevanties: a) het volledige protocol dient ter ondersteuning van claims op dierenwelzijn (etikettering en business to business), b) de deel-modules geven pluimveehouders nauwkeurige informatie ten aanzien van specifieke dierenwelzijnsprestaties en kunnen gebruikt worden ten behoeve van het vaststellen van dierenwelzijn op detailniveau, c) doordat de deel-modules nauwelijks extra tijd vergen, wordt bij nagenoeg gelijke tijdsinvestering meer informatie verkregen, waardoor het toepassen van het WQ-protocol aantrekkelijker wordt, en d) toepassing van het protocol op jonge leeftijd maakt het geschikt als 'early warning' tool.

De 3 extra modules zullen zich richten op:
1. bevedering (vroege detectie van schade kan als early warning gebruikt worden);
2. borstbeen vervormingen en - breuken;
3. snavels (hele snavels verschillen in scherpte en vorm, ook treden er enkele specifieke beschadigingen op, zoals een gebroken punt).

Publicaties