Project

Add Q4 Technische ondersteuning VERA 2016

VERA is een samenwerkingsverband tussen Denemarken, Duitsland en Nederland. Hierin worden gezamenlijke afspraken gemaakt over metingen aan stallen. Het secretariaat van VERA wordt in 2015 uitgevoerd door Duitsland. Deelnemende landen leveren beleidskennis en technische kennis aan. Deze opdracht richt zich specifiek tot de technische kennis.  Deelname van Nederland aan VERA is van belang voor de doorontwikkeling van het systeem van meten, beoordelen en toetsen van emissiearme stallen. Vooralsnog betreft dit alleen ammoniak, maar in de toekomst zal zich dit verbreden naar andere emissies uit stallen, zoals geur en fijn stof. Door internationale samenwerking ontstaat er een grote markt met gelijke spelregels voor innovatieve systemen. Dit bevordert innovatie.

VERA is een samenwerkingsverband tussen Denemarken, Duitsland en Nederland. Hierin worden gezamenlijke afspraken gemaakt over metingen aan stallen. Het secretariaat van VERA wordt in 2015-2016 uitgevoerd door Duitsland. Deelnemende landen leveren beleidskennis en technische kennis aan. Deze opdracht richt zich specifiek tot de technische kennis.  Deelname van Nederland aan VERA is van belang voor de doorontwikkeling van het systeem van meten, beoordelen en toetsen van emissiearme stallen. Vooralsnog betreft dit alleen ammoniak, maar in de toekomst zal zich dit verbreden naar andere emissies uit stallen, zoals geur en fijn stof. Door internationale samenwerking ontstaat er een grote markt met gelijke spelregels voor innovatieve systemen. Dit bevordert innovatie.

Voor het meten aan stallen, luchtwassers, en andere landbouwbronnen (biogasinstallaties, afdekken van mest, mestscheiding) zijn een aantal protocollen gemaakt en in wording. De bijdrage van Nederland betreft het onderhouden van de bestaande protocollen voor al deze bronnen. In het protocol voor stalsystemen is het meten aan melkrundveestallen (natuurlijk geventileerde stallen) slechts summier uitgewerkt en is een verdere uitwerking noodzakelijk om van praktische waarde te kunnen zijn. Ook andere protocollen moeten worden bijgewerkt. Voor het onderhoud van protocollen en verdere uitwerking is deelname aan de werkgroepen nodig en worden voorstellen voor teksten in het protocol gedaan. Daarnaast is de afspraak binnen VERA dat ingediende meetrapporten en meetplannen door alle drie partners worden beoordeeld. Ook hiervoor wordt vanuit Nederland een bijdrage geleverd.

Publicaties