Project

Add Q4 Waterproductiviteit van rijst in Afrika

Rijst een belangrijke voedselbron is voor Afrika en veel landen streven er naar zelfvoorzienend te worden in rijst. Water is belangrijk voor de rijstproductie en er is een toenemende druk op de beschikbaarheid van water. Dit project identificeert de mogelijkheden om de waterproductiviteit van rijst in Afrika te verhogen.

Het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verder LNV genoemd) erkent dat rijst een belangrijke voedselbron is voor Afrika en veel landen streven er naar zelfvoorzienend te worden in rijst. Aangezien water een belangrijke hulpbron is voor de rijstproductie en er een toenemende druk op de watervoorraden is (o.a. als gevolg van bevolkingsgroei en klimaatverandering), is een verhoging van de waterproductiviteit van rijst in Afrika belangrijk. Het te formuleren project zal verschillende schaalniveaus verbinden van plotniveau (AfricaRice) tot basin-niveau (WUR) en zoekt samenwerking met andere belanghebbenden, inclusief andere geïnteresseerde landen.

'Water voor voedsel' is ook een belangrijk item in de realisatie van de SDG's. Een veelbelovende aanpak is het combineren van de ervaring op veldniveau en specifieke kennis over gewassen van Africa Rice met de meer uitgebreide geïntegreerde benadering van waterbeheer van Wageningen University & Research.

De doelstellingen van dit project zijn (i) identificatie van de beste mogelijkheden voor een project door Africa Rice, WUR en andere publieke of private partners, in het licht van de vereiste verhoogde waterproductiviteit van rijst in Afrika; (ii) identificatie van de mogelijke bijdrage van het komende 'Africa Rice-project' aan het realiseren van de SDG's; (iii) identificatie van mogelijke partners voor samenwerking.

De projectresultaten zullen gedeeltelijk worden bereikt via een project-formuleringsworkshop in Afrika, met deelname van AfricaRice, WUR en anderen, inclusief ministeries, private partijen en kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen (waaronder bijvoorbeeld de Food Security Alliance). Het voorstel zal de volgende componenten beschouwen als: (i) beschikbaarheid en beheer van watervoorraden; (ii) componenten van de rijstwaardeketen; (iii) relevante aspecten van de politieke economie die van invloed zijn op de rijstproductie en de waterproductiviteit.

Publicaties