Project

Add-Turkeywelfare

De algemene doelstelling van het project is om de gezondheid en het welzijn van kalkoenen te verbeteren en handvatten aan te reiken hoe kalkoenhouders via managementaanpassingen voetzoollaesies en de hiermee gepaard gaande negatieve effecten op de gezondheid kunnen verminderen en het welzijn en de prestaties kunnen verbeteren. Hiervoor zullen proeven worden uitgevoerd onder experimentele en veld-/praktijkomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk en Italië. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden geïmplementeerd in de praktijk met als doel de incidentie en de ernst van voetzoollaesies te verminderen.

In een deelstudie zullen de effecten van de eiwitbron en het eiwitgehalte in het voer op de productieresultaten, strooiselkwaliteit en het optreden van voetzoollaesies worden onderzocht bij twee commerciële vleeskalkoenlijnen. Dit onderzoek wordt in Italië uitgevoerd.

Voetzoollaesies of voetzooldermatitis is een veel voorkomend probleem in de kalkoenhouderij. Voetzoollaesies zijn een aantasting van de opperhuid van de voetzolen. Bij een milde laesie is er sprake van weefselwoekering en een verkleuring van de huid. Bij een ernstige laesie is er sprake van een zwelling, een aantasting van de huid (erosie) tot in de diepere huidlagen en een onderhuidse ontsteking. Gesteld wordt dat ernstige voetzoollaesies pijnlijk zijn en het welzijn aantasten. Kalkoenhouders kunnen via aanpassing van het bedrijfsmanagement het optreden van voetzoollaesies beïnvloeden. Deze managementmaatregelen dienen gericht te zijn op het voorkomen van nat strooisel. Nat strooisel wordt immers in de literatuur als een van de
belangrijkste oorzaken aangewezen van het optreden/ontstaan van voetzoollaesies. Kalkoenen
met ernstige laesies lopen slechter en nemen hierdoor vaak minder voer en water op wat leidt tot verminderde productieresultaten en een verminderd economisch resultaat.

Er zal een experiment worden opgezet waarin de effecten van eiwitbron en eiwitgehalte in het voer zullen worden onderzocht bij twee commerciële vleeskalkoenlijnen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd als een 2x2x2 factoriele proef (twee voerprogrammas x 2 eiwitniveaus x 2 kalkoenlijnen). Er zullen twee voerprogrammas worden gehanteerd: één met sojaschroot (= gangbaar/controle) en één zonder sojaschroot. Bij dit laatste voerprogramma zullen erwten, zonnebloemzaadschroot, raapzaadschroot, maisglutenvoermeel als eiwitbronnen dienen. Er zal een vijf fasen voerprogramma worden gehanteerd en binnen elke fase zal een normaal eiwitgehalte en een laag eiwitgehalte (= -30g/kg) worden gehanteerd, terwijl de verteerbare aminozurengehalten zoveel mogelijk gelijk worden gehouden. Het onderzoek wordt uitgevoerd met twee gangbare kalkoenlijnen. Naast productieresultaten (groei, voerverbruik, uitval en voerconversie), zullen de effecten op de strooiselkwaliteit en voetzoollaesies worden onderzocht.

Publicaties