Project

Additional research on good waste in food systems

Dit onderzoek richt zich op gedrag, een essentieel element in het transitie proces van de Nederlandse voedsel en landbouw naar een circulaire economie. Het onderzoek wil komen tot meer inzicht in gedrag van actoren. Daarmee kunnen incentives worden gekozen die de transitie van de huidige liniaire productieketens naar een circulaire en klimaat positieve economie realiseren. Daarbij nemen we diverse instrumenten in beschouwing: van beleid tot informatie tot de ontwikkeling van nieuwe sociale normen. Ook vertalen we dit in nieuwe businessmodellen. Dit doen we in een aantal casussen waar momenteel het transitie proces wordt geiniteerd.

Publicaties