Project

Afr. paardenpest, vaccinontwikkeling

Afrikaanse paardenpest (AHS) wordt door insecten (knutten)overgedragen, zoals blauwtongvirus en Schmallenbergvirus. Ten behoeve van vaccinontwikkeling selecteerden we in het vorige project een levend-afgezwakt AHS-vaccinvirus van serotype 4, "AHSV4LP". Attenuatie van het vaccinvirus was geïntroduceerd door puntmutaties op meerdere genoomsegmenten. Om de kans op terugkeer naar virulentie van AHSV4LP onmogelijk te maken, werd de expressie van het niet-essentiële NS3/NS3a-eiwit door een deletie uitgeschakeld (van de Water et al, JVI. 2015).

De werkzaamheid van AHSV4LPNS3 in een pilotexperiment (gefinancierd door Deltamune, Zuid-Afrika) bleek onvoldoende. NS3/NS3a van het verwante blauwtongvirus is betrokken bij virulentie, viremie, virusvermeerdering in de knut, suppressie van de interferon expressie en een target voor DIVA. Vergelijkbare experimentele blauwtongvaccins (disabled infectious single animal [DISA] vaccin) op basis van verschillende blauwtongvirussen toonden aan dat de gekozen virusachtergrond belangrijk is voor de e3ffectivieit van het vaccin (Feenstra et al, JGV 2014). AHSV4LPNS3 is waarschijnlijk te veel afgezwakt en de vermeerdering van het vaccinvirus was onvoldoende om volledige bescherming op te wekken.

Afrikaaanse paardenpest (Engels: African horsesickness [AHS]) is een insectenoverdraagbare ziekte in paarden. Het gelijknamige virus AHSV wordt verspreid door knutten. Andere voorbeelden van knuttenoverdraagbare dierziekten, die in Nederland tot een uitbraak hebben geleid, zijn Blauwtong (2006-2008) en Schmallenberg (2011-2012). Op basis van onderzoek aan het verwante blauwtongvirus (BTV) blijkt dat één viraal eiwit niet essentieel is, maar wel belangrijk is voor virulentie, viremie, virusvermeerdering in knutten, suppressie van de Interferon-inductie, en is ook een DIVA-target (DIVA: Differentation Infected from VAccinated). BTV zonder dit eiwit wordt  BT Disabled Infectious Single Animal (DISA) vaccine genoemd, omdat het vaccin niet door knutten verspreid kan worden van dier naar dier.

Er wordt een prototype AHS DISA-vaccinvirus ontwikkeld naar analogie van BT DISA-vaccin. Het AHS DISA-vaccinvirus is gebaseerd op virulent AHSV zonder het niet-essentiele virale eiwit. Dit prototype AHS DISA vaccinvirus zal getest worden op veiligheid in paarden voor wat betreft klinische verschijnselen.

Publicaties