Project

Afronding ecosysteemdiensten onderzoek 2013

Bij twee projecten over ecosysteemdiensten is de afronding anders vormgegeven dan in het oorspronkelijke projectplan was verwoord. De afrondende activiteiten zijn in dit project gebundeld.

Doelstellingen project

Tweeledig:

  1. Ecosysteemdiensten in bossen, ketenbenadering, afronden, te gebruiken voor indicator 'hout' als ESD in BvdL.
  2. Theoretisch kader ESD doorvertalen naar indicatoren ESD die in de BvdL zullen worden toegepast.

Aanpak en tijdspad

  1. Afronden cijfermatige analyses en rapportage

  2. In nauw overleg met teamlid BvdL onderbouwen van twee indicatoren vanuit het theoretisch kader ESD.

Resultaten

  1. WOT Werkdocument
  2. Advies (WOT-interne informatie) aan team BvdL.