Project

Agenda stad

De burger profiteert van een gezonde levensstijl dit wil zeggen gezonde voeding, sporten en ontspanning en inspiratie door middel van recreatie. De stedelijke omgeving zou mensen hierin moeten ondersteunen en uitnodigen. Dit kan door de stad meer van groen te voorzien. Groen heeft een gunstig effect op het verbeteren van de luchtkwaliteit, het reduceren van geluidsoverlast, het reduceren van hittestress en overlast door extreme regenval. Groen nodigt uit tot actief te bewegen, vermindert stress, verhoogt sociale cohesie en vermindert criminaliteit. De ambitie van de Agenda Stad is steden (en stedelijke regios) beter te benutten als groeimotor van de economie. Het ministerie van EZ is trekker van 4 van de 11 themas (next economy, innovatie, campus, energie). Steeds meer mensen wonen in de stad. Dat betekent een toename van de vraag naar (leef)ruimte en mobiliteit in en om de stad. De uitdaging is om deze stedelijke groei op een slimme en gezonde manier vorm te geven. In de Agenda Stad heeft groen een beperkte plaats. Groen is via een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat gekoppeld aan de Agenda Stad. In de city deals zijn nu nog weinig afspraken over groen opgenomen. De ambitie van de directe Natuur en Biodiversiteit van EZ is om groen een plaats te geven in de Agenda Stad en met name om tot een groene city deal te komen.

De burger profiteert van een gezonde levensstijl dit
wil zeggen gezonde voeding, sporten en ontspanning en inspiratie door middel
van recreatie. De stedelijke omgeving zou mensen hierin moeten ondersteunen en
uitnodigen. Dit kan door de stad meer van groen te voorzien. Groen heeft een
gunstig effect op het verbeteren van de luchtkwaliteit, het reduceren van
geluidsoverlast, het reduceren van hittestress en overlast door extreme
regenval. Groen nodigt uit tot actief te bewegen, vermindert stress, verhoogt
sociale cohesie en vermindert criminaliteit. De ambitie van de Agenda Stad is
steden (en stedelijke regios) beter te benutten als groeimotor van de
economie. Het ministerie van EZ is trekker van 4 van de 11 themas (next
economy, innovatie, campus, energie). Steeds meer mensen wonen in de stad. Dat
betekent een toename van de vraag naar (leef)ruimte en mobiliteit in en om de
stad. De uitdaging is om deze stedelijke groei op een slimme en gezonde manier
vorm te geven. In de Agenda Stad heeft groen een beperkte plaats. Groen is via
een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat gekoppeld aan de Agenda
Stad. In de city deals zijn nu nog weinig afspraken over groen opgenomen. De
ambitie van de directe Natuur en Biodiversiteit van EZ is om groen een plaats
te geven in de Agenda Stad en met name om tot een groene city deal te komen. In
dit project gaat in op de vraag hoe je gebruik maakt van gedragskennis: het
scheppen van (ruimtelijke en informatie-) voorwaarden voor het stimuleren en
faciliteren van gezonde (gedrags)keuzes van gebruikers van de stedelijke
openbare ruimte?

Publicaties