Project

Agent based modelling

Beleidsevaluaties in bijvoorbeeld diverse natuurbalansen laten zien dat het geformuleerde beleid rond natuur en landschap goed is, maar dat problemen ontstaan bij de uitvoering. Bestuurskundig onderzoek richt zich op deze uitvoering, maar dat is achteraf.

In dit project is een agent-based prototype ontwikkeld voor het simuleren van besluitvormingsprocessen in de uitvoering rond natuur- en landschapsbeleid. Doel is het ontwikkelen van een toepasbare simulatietool waarmee vooraf analyses van besluitvormingsprocessen kunnen worden uitgevoerd.

Resultaten

Het resultaat van dit project is een prototype model over de besluitvorming in natuur en landschap en een paper. Het prototype model kan in toekomstige producten van het PBL worden ingezet, in het bijzonder verkenningen. Hierbij wordt een verdere integratie bewerktstelligd tussen natuurwetenschappelijk en bestuurskundig onderzoek.

Werkwijze

Activiteiten in dit project zijn:

  1. Het opstellen en ontwikkelen van prototype model over de besluitvorming in natuur en landschap.
  2. Het implementeren en testen van het model aan de hand van empirisch materiaal. Eventueel is aanvullend onderzoek nodig.
  3. Het verwerken van de resultaten voor een paper.