Project

Agri-monitor

Dit project verschaft inzicht in het economisch reilen en zeilen van de Nederlandse land- en tuinbouwsector in zijn totaliteit en specifieke groepen bedrijven daarbinnen, aan de hand van o.a. informatie uit diverse databases van het Centrum Economische Informattievoorziening (WOT-CEI), vooral het Bedrijveninformatienet. 

Het project Agri-Monitor 2015 verschaft inzicht in het economisch reilen en zeilen van de Nederlandse land- en tuinbouwsector in zijn totaliteit en specifieke groepen bedrijven daarbinnen. De doelgroep is breed en bestaat uit beleidsmedewerkers van EZ, agrarische media, accountant-adviseurs, krediet-adviseurs, agrarische adviseurs, belangenbehartigers (bv LTO), onderwijsgevenden en niet te vergeten de boeren en tuinders. Het project bestaat uit twee onderdelen: 1) Barometer agrarische sectoren, gericht op marktontwikkelingen, prijzen en saldos per bedrijf. De Barometer is eenvoudig bereikbaar via www.agrimatie.nl en wordt tweemaandelijks geactualiseerd; 2) Korte artikelen over actualiteiten in de land- en tuinbouw, op basis van kortlopend onderzoek met gegevens uit het Informatienet en de Landbouwtelling. Deze artikelen verschijnen ook op www.agrimatie.nl.

Publicaties