Project

Agricistrade

In het kader van het EU-beleid om economische integratie met haar buren aan de oostgrens te bevorderen, sluit de EU een DCFTA (Deep and Conprehensive Free Trade Agreement) met deze landen af. Het AGRICISTRADE-project geeft (verbeterd) inzicht in de huidige en midden-lange termijn ontwikkelingen van de agri-food keten (primaire landbouw- en verwerkingssector) in 8 voormalige Sovjetrepublieken (Armenië, Azerbeidjaan, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië, Kazakstan, Rusland en Ukraine), en in de implicaties van een ‘deep and comprehensive’ vrijhandelsakkoord (DCFTA) met deze landen voor de Europese agri-food sector. De wijze waarop en het tempo waarin agrarisch potentieel in EU’s buurlanden kan worden gerealiseerd, zal de (toekomstige) positie van die landen op de wereldmarkt bepalen en de handelsrelaties met de EU sterk beïnvloeden. Die ontwikkelingen hebben grote consequenties voor de kansen van de EU agri-food sector op die markten en elders op de wereldmarkt.

Het project geeft aan wat de mogelijkheden en belemmeringen voor verdere benutting van het landbouwpotentieel is, en wat dit mogelijk betekent voor de handelsrelaties van de EU met deze landen en haar positie op de internationale markten.

Resultaten

Alle resultaten zijn conform het projectplan opgeleverd:

WP1: 8 landen datasheets met indicatoren van landbouwstructuur, productie, verbruik, handel, prijzen, kosten en inkomens/opbrengsten;

WP2: 8 landendocumenten en 2 synthese rapporten met analyses van trends in landbouwontwikkeling en beleid, handels relaties en toekomstperspectief;

WP3: agronomische knelpunten voor landbouwontwikkelingen in CIS-landen (3 deliverables)

WP4: sectoranalyse concurrentiekracht, marktmacht en prijstransmissies in keten, en institutionele knelpunten voor ontwikkeling van de landbouwsector in CIS (4 deliverables);

WP 5: model tool box (7 deliverables)

WP6: Scenario op gebied van landbouw- en handelsbeleid (5 deliverables)

Voor de resultaten en meer informatie zie www.agricistrade.eu.