Project

Agriconnect Data4Food

Definiëren en ontwikkeling van gewenste informatiearchitectuur ter ondersteuning van smart-farming projecten.

In de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw lopen diverse projecten die zich richten op smart-farming en precisielandbouw. Deze initiatieven kenmerken zich doordat op zeer gedetailleerd niveau object, proces- en keteninformatie wordt verzameld met behulp van sensor, remote sensing en ander soortige technieken. managementinformatie.

Dit vraagt om een efficiënte, goed doordachte informatiearchitectuur die het mogelijk maakt om gegevens tussen sensoren, managementsystemen van boeren & tuinders en databases van derde partijen uit te wisselen. 

Resultaten

In 2012 is het volgende uitgevoerd:

 • plan van aanpak op basis van analyse datamanagement agrifood
 • analyse ondersteuning informatisering PPS “Smart Dairy Farming”
 • referentie datamodel open teelten: verder aanscherpen referentie datamodel open teelten (EDI-Teelt++);zorgen voor nationaal en internationaal draagvlak
 • raamwerk gegevensuitwisseling smart farming agrifood
  • analyse van huidige situatie

  • eisenpakket informatiearchitectuur smart farming in de toekomst

  • beschrijving van wat dit raamwerk moet omvatten (semantiek, taxonomie, syntaxen, protocollen, etc.)

  • roadmap van hoe te komen van de ist naar de soll-situatie

 • Bijdrage aan rapportage Unieke Perceelscodering (Goense, 2012).